05.07.2011 - 14:05

Версія для друкуВерсія для друку
Питання: 
Які наслідки прийняття місцевою радою рішення про висловлення недовіри міському голові та рішення про дострокове припинення повноважень міського голови?
Відповідь: 

Щодо висловлення недовіри міському голові.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Закон) прийняття рішення про висловлення недовіри міському голові віднесено до компетенції міської ради. Таке рішення приймається більшістю депутатів від загального складу ради (ч.2 ст.59). Однак механізм висловлення недовіри та його юридичні наслідки законодавством не визначені. Практика свідчить, що висловлення недовіри є підготовчим етапом для прийняття радою рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

Відповідно до ч.2 ст. 42 Закону «повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках передбачених цим Законом».

Згідно ч.2 ст.79 Закону «повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень».

Доказом про порушення міським головою Конституції та законів України як підставою для дострокового припинення повноважень може слугувати лише рішення суду, що набрало законної сили, та в резолютивній частині якого визнано дії міського голови незаконними або такими, що свідчать про його бездіяльність чи перевищення своїх повноважень, наданих Законом, або не відповідають вимогам ч.2 ст.19 Конституції України.

Не можуть слугувати як докази: висновки постійних комісій ради у будь-якій формі, рішення відповідної ради за матеріалами перевірок тимчасових контрольних комісій ради, їх висновки у вигляді протоколів, різноманітні звернення громадян, висновки контролюючих та перевіряючи органів тощо.

Відповідно до ч.3 ст.79 Закону повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених ч.2 цієї статті можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Разом з тим відповідно до ч.5 ст.79 Закону за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

  1. 1) з підстав, зазначених у ч.2 ст.79, – з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;
  2. 2) у випадку, передбаченому ч.5 ст.79, – з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.