Форум місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 15-16 листопада 2011року, м. Київ