20.01.2012
Анклави беззаконня
Версія для друкуВерсія для друку

В Україні ще збереглися території, на яких обирають двох-трьох міських голів, а десь і чотирьох. І стільки ж формується міськвиконкомів. І стільки ж міських бюджетів. Чи може в такій ситуації розібратися проста людина, за що і яка влада перед нею відповідальна? Коли, нарешті, адміністративно-територіальний устрій країни буде приведено у відповідність з Конституцією, прийнятою більш ніж 15 років тому?

Факт 1. Статтею 133 Конституції України, схваленої ще 28 червня 1996 року, визначено, що «систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села». Однак за 15 з гаком років від прийняття Конституції України жоден з 10 Урядів, що протягом цього часу побували при владі, не спромігся внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який би унормував питання адміністративно-територіального устрою України відповідно до вимог чинної Конституції. Окремі питання адмінтерустрою досі регулюються морально застарілими нормами Положення, затвердженого ще Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року.

 

Факт 2. На відміну від вертикалі рад, що існувала за радянських часів, в незалежній Україні запроваджено місцеве самоврядування територіальних громад. Відповідно до частини першої статті 140 Конституції України, територіальними громадами, тобто суб’єктами місцевого самоврядування на базовому рівні адмінтерустрою, в Україні є  жителі села, добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох  сіл, селища та міста. Іншими нормами Конституції України, а також Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» всі територіальні громади – і сіл (кількох сіл), і селищ, і міст – наділені однаковими повноваженнями. В Україні не існує законів, які б передбачали існування на базовому рівні адміністративно-територіального устрою адміністративно-територіальних утворень, що складаються з декількох територіальних громад, одна з яких має вищий рівень щодо інших.

 

Факт 3. Однак в рамках не визначеного законодавчо адміністративно-територіального устрою, успадкованого від часів УРСР і досі не приведеного у відповідність з чинною Конституцією України, в межах юрисдикції органів місцевого самоврядування 61 міста обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення продовжують функціонувати 197 інших міських, селищних, сільських рад та їхніх виконавчих органів. В тому числі у складі міста Ялта перебувають ще 8 територіальних громад, а в місті Красний Луч з 7 територіальних громад, що входять до його складу, 3 (крім самого міста Красний Луч) мають статус міста.

 

Факт 4. Така неупорядкованість адмінтерустрою призводить до щоденних порушень Конституції на зазначених територіях, адже відповідно до частини другої статті 19 Основного закону «органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», а вони діють відповідно до субординації, яка ні Конституцією, ні законами не передбачена. Поза межами Конституції перебуває і бюджетне законодавство країни, яке передбачає міжбюджетні відносини державного бюджету України з місцевими бюджетами міських, сільських, та селищних рад, що перебувають по факту в складі інших міст, не безпосередньо, а через бюджети відповідних міст обласного  республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення.

 

Факт 5. Таким становищем незадоволені міські ради міст обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення, які мають у складі своїх територіальних громад інші територіальні громади з такими ж повноваженнями, що породжує конфлікти компетенції. Невдоволені цим і органи місцевого самоврядування підпорядкованих міст, селищ та сіл, які за законом мають такі ж повноваження, але змушені підпорядковуватися радам міст обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення у бюджетних та інших питаннях. Ця невдоволеність неврегульованістю адмінтерустрою породжує конфлікти.  Виникають проблеми з однаковою якістю забезпечення населення публічними послугами.

 

Факт 6. 11 січня 2012 року з ініціативи міської ради міста Олександрівська (що входить до складу навіть не безпосередньо міста Луганська, а до складу Артемівського району цього обласного центру) та Асоціації міст України відбулися слухання цього питання в Комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за участі народних депутатів, представників відповідних міст, Уряду, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, науковців.  Заслухавши різні точки зору, учасники прийшли до висновку про необхідність вирішення проблеми через відокремлення від міст обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення тих територіальних громад, які економічно спроможні забезпечити своє відокремлене існування, і ліквідацію та безпосереднє включення до складу відповідних міст обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення тих територіальних громад, які свого відокремленого існування забезпечити неспроможні.

 

Відповідно: Подібні питання на зазначеному рівні вже неодноразово розглядалися, але щоразу це не призводило до вирішення проблеми. Частково деякі з них за доброї волі самих міст можуть бути розв’язані через механізми, передбачені законом про об’єднання територіальних громад (у разі прийняття законопроекту, вже внесеного урядом на розгляд парламенту). Але країні потрібен закон про адміністративно-територіальний устрій, який врегулює всі подібні та інші питання. Розробити за участі незалежних експертів, внести та прийняти такий закон – обов’язок Уряду та Верховної Ради, з виконанням якого вони неприпустимо запізнюються.

 

Аналітичний центр Асоціації міст України

 

                                                                                                           Аналітичний центр
                                                                                                           Асоціації міст України

 

 

 

Всі новини