23.09.2011
Чиї в Україні державні школи?
Версія для друкуВерсія для друку

Інформація Аналітичного центру АМУ

Факт 1.Аналіз кошторисів видатків загальноосвітніх шкіл з чисельністю учнів в середньому 1000 осіб, свідчить, що при визначеній реальній потребі фінансування в розмірі 5,5 млн. грн. школам виділяють на їх утримання лише 4 млн. грн.             Розмір недофінансування складає в середньому від 20 % від потреби. При цьому в кошторисі шкіл не закладаються витрати на здійснення капітального ремонту приміщень, придбання та обслуговування ком’ютерної техніки, оновлення учнівських меблів та інше.

 

Факт 2. Чинні нормативно-правові акти в сфері освіти визначають витрати та заходи, які мають бути обов’язково профінансовані: матеріально-технічне забезпечення, харчування,  забезпечення санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, безоплатне транспортне обслуговування учнів, оздоровлення тощо. Однак, не визначено який орган має забезпечити  фінансування: держава в особі міністерства, місцевих органів управління чи органи місцевого самоврядування. Законодавством передбачено: утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх  навчальних  закладів  фінансуються за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів. Однак, створення комунального навчального закладу не можливе без погодження рішення місцевої ради із облдержадміністрацією та міністерством. Виникає питання: якщо держава створює школи, тоді чому основний тягар з її утриманню покладається на місцеве самоврядування?

 

Факт 3. При формування державного бюджету 2012 року знову закладається дефіцит фінансування галузі освіти. Мінфін, на підставі формульного розрахунку, доводить розмір фінансування містам, однак це не задовольняє потребу у нормальному функціонуванні шкіл і не забезпечує їх розвиток. Держава фінансує лише виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв. Решта видатків покладається на місцеві бюджети

 

Отже, без законодавчо визначеного чіткого розподілу повноважень щодо утримання загальноосвітніх начальних закладів та визначення джерел фінансування, школи і надалі фінансуватимуться у неповному об’ємі.

Всі новини