10.09.2012
Дорадчий комітет з питань ґендерної рівності АМУ
Версія для друкуВерсія для друку

Працював 4-5 вересня у  Первомайську Миколаївської області

Зважаючи на важливість обміну досвідом інтегрування ґендерних підходів у діяльність місцевих рад, члени Дорадчого комітету з питань ґендерної рівності Асоціації міст України вирішили у 2012 році проводити виїзні засідання комітету, що дозволяє на місцях знайомитися з кращими практиками забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Перше виїзне засідання Комітету відбулося 4-5 вересня у Первомайську.

Головним завданням засідання було обговорення Стратегії  ґендерної рівності АМУ, яка утверджує загальний підхід щодо ґендерної рівності та участі жінок в управлінні Асоціації, її політиках та ініціативах; визначає очікувані ґендерно-специфічні результати, окреслює шляхи, механізми та види діяльності, що забезпечать їх досягнення.

В ході роботи Комітету відбувся обмін думками щодо важливості забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, шляхів збалансування можливостей жінок і чоловіків у  доступі до послуг та ресурсів місцевого економічного розвитку. 

Первомайський міський голова Людмила Дромашко ознайомила учасників з ґендерною ситуацією у місті, зокрема, навела статистичні дані щодо  економічної активності жінок-чоловіків, співвідношення жінок і чоловіків у  міській раді, на керівних посадах, які засвідчили, що у місті питанням паритетного представництва приділяється велика увага.

Для прикладу, серед депутатів міської ради 33% жінок, серед керівного складу Первомайської міської ради, її виконавчого комітету, в установах та підприємствах міста  60% жінок.

Було підкреслено важливу роль соціальних програм для активної участі жінок в економічному житті міста; зазначено, що задля зручності та економії часу громадян, особливо жінок, які в більшій мірі, ніж чоловіки, задіяні в репродуктивній праці, в кожному мікрорайоні міста Первомайськ працює сімейна амбулаторія, соціальний працівник та дільничний інспектор міліції.

Під час відвідування міськрайонного центру зайнятості члени Дорадчого комітету ознайомилися з практикою дотримання ґендерного паритету у роботі з клієнтами, з програмами, спрямованими на розширення економічних можливостей жінок.  Для прикладу, у 2011 пройшли перепідготовку (профпідготовку та підвищення кваліфікації) 161 жінка, у цьому році-  121 жінка. Лише за 8 місяців 2012 року  18 жінок взяли участь у навчальній програмі"Від бізнес-ідеї до власної справи", 11 жінок отримали допомогу для започаткування власної справи.

Бет Воронюк, спеціаліст з питань ґендерної рівності Проекту МЕРМ, Канада, підкреслила важливість врахування питань ґендерної рівності в місцевому економічному розвитку;навела приклади заходів, які можуть впроваджувати органи місцевого самоврядування для забезпечення рівноправної участі у прийнятті рішень. 

Зокрема, було наголошено на значенні розмежованих за статевою ознакою даних, на важливості врахування особливих потреб як жінок, так і чоловіків.

Досвідом впровадження ґендерних ініціатив у своїх містах поділилися і інші учасники засідання. Зокрема, Вікторія Довжик, начальник управління економіки Львівської міської ради, розповіла про механізми підтримки жіночого підприємництва у Львові; Неллі Карпець, депутат Комсомольської міськради - про започаткування ґендерного бюджетування у сфері охорони здоров’я Комсомольська; Тамара Огородова, депутат Запорізької міськради - про створення у місті координаційної ради з питань ґендерної рівності, про запровадження  ґендерного аналізу; Тетяна Євменова, депутат Шостківської міськради - про підготовку жінок до участі у політиці та інше.

У ході засідання обговорювалася тематика Форуму місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Були висунуті пропозиції щодо включення до програми форуму питання паритетного представництва, зокрема, обговорення шляхів збільшення представництва жінок у місцевому самоврядуванні, визначення стратегій зміцнення лідерського потенціалу жінок-політиків; обговорення успішних практик жінок-міських (селищних) голів тощо. Було запропоновано обговорити на Форумі і питання посилення економічних можливостей та розширення соціальних прав жінок, зокрема,  формування ґендерно-чутливих бюджетів місцевих громад; створення умов у містах і селищах (селах) для жіночого підприємництва тощо.

Оскільки Дорадчий комітет з питань ґендерної рівності впродовж минулого року функціонував швидше в якості робочої групи, ніж офіційної структури АМУ, постала необхідність легітимізації його діяльності.

Було прийнято рішення створити Секцію з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Асоціації міст України, керівним органом якої стане Комітет.

Учасники засідання обговорили і погодили Положення Про Секцію, зокрема, організаційні засади її формування і діяльності, основні завдання та напрямки роботи.

Виходячи з того, що рівноправна участь у прийнятті рішень є фундаментальною складовою сучасного демократичного врядування, і важливим міжнародним стандартом прав людини, члени Дорадчого комітету були одностайними у думці, що забезпеченнярівноправної участі жінок і чоловіків в управлінні Асоціацією  та  просування участі жінок у прийнятті рішень в органах місцевого самоврядуваннямає стати пріоритетним завданням Комітету.

Були висловлені думки щодо шляхів збільшення участі жінок у прийнятті рішень, зокрема, щодо механізмів включення жінок до Правління Асоціації міст України, де жінки зовсім не представлені.

Світлана Богатирчук-Кривко, депутат Рівненської міськради, член делегації України у Конгресі місцевих та регіональних рад Ради Європи, нагадала присутнім, що, згідно з даними ООН, лише 30- відсоткове представлення однієї із статей у парламенті дозволяє адекватно враховувати її інтереси та потреби, і що в багатьох країнах світу застосовують квоти - для збалансування можливостей жінок і чоловіків брати рівноправну участь у прийнятті рішень.

Яготинський міський голова Наталія Дзюба підтримала ідею застосування спеціальних тимчасових заходів для включення жінок до складу Правління. На її думку, жінок у Правлінні має бути не менше 30 відсотків. Наталі Дзюба  висловила впевненість у тому, що серед міських і селищних голів є багато високопрофесійних жінок, і їх інтелектуальний потенціал і досвід зможе підсилити організаційну спроможність Асоціації міст України.

Висловлювалися думки і щодо меншого представлення жінок  у Правлінні ( наприклад, 10%), і щодо пропорційного співвідношення  жінок-міських голів  та жінок-членів Правління.

На думку Марини Філіппової, міського голови 125- тисячного міста Красний Луч, що на Луганщині, у Правлінні повинні бути не просто жінки, а жінки-лідери, які мають чітку позицію, можуть переконати, об’єднати, повести за собою, а запорукою успішного вирішення питань ґендерної рівності буде тісна співпраця жінок і чоловіків, в тому числі і у Правлінні Асоціації міст України. 

Підсумком засідання Дорадчого комітету стала Резолюція, в якій учасники засідання ініціюють створення Секції з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків АМУ; звертаються до Президента АМУ, віце-президента з виконавчої роботи, членів Правління розглянути та затвердити Положення про Секцію, Стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків АМУ;  включити Голову Секції (Комітету) - відповідно до 5.3.1. Статті 5. Статуту АМУ- до складу Правління АМУ.

Разом з цим учасники засідання звертаються до Президента АМУ, віце-президента з виконавчої роботи, членів Правління АМУ вжити відповідних заходів для збільшення представленості жінок у Правлінні Асоціації, серед яких :

  • внести зміни до чисельного складу Правління АМУ за рахунок включення жінок-міських голів (не менше 10%) до складу Правління;
  • встановити тимчасові квоти (позитивні дії), передбачені Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» для «усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України» - закріпити нормативно (у Статуті) чи визначити спеціальними Правилами - певну квоту для жінок у Правлінні, відповідно до пропорційного співвідношення жінок-міських голів  та чоловіків - міських голів.

На тверде переконання більшості учасниць  та учасників  засідання, обмін досвідом і отримання нових знань, які відбуваються під час таких зустрічей, відіграє важливу роль у просуванні політики ґендерної рівності на місцях, у забезпеченні програм і послуг, що братимуть до уваги потреби всіх груп населення і сприятимуть підвищенню добробуту і якості життя громади.

 

Всі новини