28.04.2012
КОМЕНТАР ДЛЯ ЗМІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ОПРИЛЮДНЕНОЇ НА УРЯДОВОМУ ПОРТАЛІ
Версія для друкуВерсія для друку

19 квітня 2012 року на Урядовому порталі було опубліковано інформацію прес-служби Державної фінансової інспекції під заголовком: «У І кварталі виявлене неефективне використання коштів місцевих бюджетів на 1,5 млн. грн.».

Асоціація міст України вважає за необхідне прокоментувати зазначену інформацію, оскільки вона є необ’єктивною, звинувачення на адресу органів місцевого самоврядування - необґрунтованими, а викладені факти суперечать дійсному стану речей у сфері бюджетного забезпечення територіальних громад.

Насправді:

І.Рівень фінансового забезпечення делегованих державою повноважень погіршується із кожним роком. Причинами цього є:

1) недосконалість затвердженого постановою Кабміну №1149 від 08.12.2010 р. механізму розрахунку видатків на виконання органами місцевого самоврядування делегованих їм державою повноважень. Чинний порядок розрахунку є непрозорим; нормативи фінансової забезпеченості, що застосовуються в процесі обрахунку міжбюджетних трансфертів, визначаються в «ручному» режимі і жодним чином не пов’язані і не узгоджені з галузевими нормативами і вимогами; відсутні державні соціальні стандарти надання соціальних послуг, які мають бути встановлені та затверджені Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України (фактично відповідне доручення Президента та КМУ щодо розробки та затвердження соціальних стандартів та нормативів не виконується);

2)відсутність у органів самоврядування реальної здатності забезпечувати режим суворої економії шляхом упорядкування мережі та чисельності працюючих у соціально-культурній сфері, упорядкування механізму надання пільг (як у випадку, наприклад, пільгового проїзду окремих категорій громадян). У багатьох випадках чинне законодавство забороняє скорочувати наявну мережу бюджетних закладів. З іншого боку на державному рівні відбувається всебічна регламентація видатків місцевих бюджетів. Галузеві міністерства досьогодні диктують норми діяльності установ, багато з яких є застарілими, не відповідають демографічній ситуації в країні, орієнтовані не на споживача послуги, а на  утримання установи (педагогічне навантаження, штатні нормативи, які розраховуються виходячи із кількості ліжок, класів, книговидачі, а не від попиту на відповідні послуги, тощо).

 

ІІ.Закріплені доходи місцевих бюджетів розраховуються на базі індексу відносної податкоспроможності, який підвищується зі зростанням фактичного обсягу доходів місцевого бюджету і переглядається щороку, що не зацікавлює органи місцевого самоврядування у нарощуванні своїх доходів, оскільки збільшення надходжень автоматично збільшує вилучення з місцевого до державного бюджету і зменшує дотацію з держбюджету.

В частині збільшення надходжень від місцевих і закріплених податків органи самоврядування не мають реального впливу на базу оподаткування, ставки, правила адміністрування податків, які визначаються на центральному рівні.На сьогодні справді існує значний резерв збільшення надходжень до місцевих бюджетів – зокрема, за рахунок детінізації економіки, легалізації заробітної плати. Проте, реальними повноваженнями щодо застосування дієвих заходів до суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату нижче мінімальної та, відповідно, ухиляються від сплати податків, органи місцевого самоврядування не наділені.

 

ІІІ. Методика розрахунку доходів і видатків місцевих бюджетів не є оптимальною і не створює нормальних умов для розвитку територій. Зокрема під час формування показників місцевих бюджетів в Держбюджеті на 2012 рік Урядом не враховано пропозицій асоціацій органів місцевого самоврядування і:

- не визначено фінансові нормативи бюджетної забезпеченості окремо по кожній галузі бюджетної сфери та в розрізі кожної категорії адміністративно-територіальних одиниць;

- загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів з державного бюджету до місцевих, було визначено без врахування державних соціальних стандартів і нормативів;

- обсяг міжбюджетних трансфертів визначено без врахування специфіки дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів.

 

IV.В Державному бюджеті на 2012 рік закладено значний дефіцит ресурсів місцевих бюджетів на виконання делегованих державою повноважень: мінімальна потреба в коштах на ці цілі складає 12 млрд. грн. (з яких на заробітну плату припадає 6 млрд. грн.). За всіма галузями делегованих повноважень забезпечуються лише від 40 до 80 відсотків реальної потреби, залежно від галузі. Найбільш катастрофічним є рівень недофінансування по галузях: «Державне управління» - 40% та «Фізична культура і спорт» – 45% від потреби. Прогнозовані показники видатків на делеговані повноваження не враховують збільшення Урядом розмірів мінімальної заробітної плати та збільшення посадового окладу працівників І тарифного розряду єдиної тарифної сітки (1073 грн. та 773 грн. на 01.01.2012 р.). Фонд заробітної плати працівників бюджетних галузей має зрости в середньому на 5,7 відсотків, проте Держбюджет-2012, як і місцеві бюджети, не містять коштів для забезпечення цього зростання. Тобто, дефіцит ресурсів місцевих бюджетів тільки на виплату заробітної плати становить майже 6 млрд. грн.

Для прикладу, рівень недофінансування загалом по бюджетній сфері (Освіта, Охорона здоров’я, Соціальний захист, Культура, Фізкультура) в Дніпропетровську складає майже 35%, Луганську – 29,6%, Харкову – 14,6%, Чернігову – 22%, Тернополю – 23,4%, Кіровограду – 20,8%, Херсону – 16,9%. В малих містах ситуація ще гірша.

 

V.Для забезпечення стабільного виконання делегованих повноважень органи місцевого самоврядування щороку змушені відволікати все більше власних доходів від реалізації власних повноважень, покладених на них Конституцією України та Законами України. Так, якщо в 2010 році відволікалось на ці цілі 34% власних доходів місцевих бюджетів, то за прогнозними показниками на 2012 рік – 63%. В результаті недофінансовується і занепадає житлово-комунальна, транспортна сфери, благоустрій територій, відсутні можливості для реалізації необхідних програм місцевого розвитку, покращення якості суспільних послуг.

VІ.Однак і коштів власних доходів, які органи місцевого самоврядування вимушені переадресовувати на виконання делегованих їм державою повноважень, не вистачає для компенсації цього дефіциту.

За даними Асоціації міст України в містах обласних-центрах зберігається 19%-на, містах обласного значення 24%-на, містах районного значення 26%-на незабезпеченість фінансовими ресурсами виплати зарплат працівникам, розрахунків за комунальні послугу та енергоносії в бюджетній сфері тощо. Фактично у містах не вистачає ресурсів на фінансування захищених статей в 2012 році на 1-3 місяці в залежності від міста.

Для прикладу, в Дніпропетровську незабезпеченість складає майже 266 млн. грн., Луганську – 239 млн. грн., Харкові – 150 млн. грн., Чернігові – 108 млн. грн., Тернополі – 100 млн. грн., Кіровограді – 99 млн. грн., Херсоні – 69 млн. грн. тощо.

VІІ. Органи місцевого самоврядування позбавлені можливостей вишукувати додаткові джерела надходжень до місцевих бюджетів. Заплановані в Державному бюджеті на 2012 рікпоказники доходів місцевих бюджетів завищені, що робить нереальним виконання більшості місцевих бюджетів. Зокрема:

  1. заплановані надходження від податку на прибуток підприємств комунальної власності всі 0,7 млрд. грн. через суцільну збитковість комунальних підприємств є нереалістичними;
  2. відсутня законодавча база, що регулює порядок продажу землі (2,078 млрд. грн.);
  3. відсутнє майно, яке можна продати (0,921 млрд. грн.);
  4. на 90 млн. грн. зменшуються надходження від податку на нерухоме майно, оскільки він проваджується не з 01.01.2012 р., а з 01.07.2012 р. У разі прийняття Парламентом змін до Податкового кодексу (відповідний законопроект вже пройшов перше читання) податок на нерухоме майно взагалі не буде запроваджений в 2012 році, а місцеві бюджети втратять ще 90 млн. грн. надходжень;
  5. надходження від єдиного податку зменшаться на 600 млн. грн., у зв’язку зі зменшенням майже втричі кількості малих підприємців.

 

Отже, в сучасних умовах, коли центральна влада грубо порушує норму Конституції щодо обов’язковості фінансування державою в повному обсязі делегованих нею місцевому самоврядуванню повноважень, використання щодо органів місцевого самоврядування зворотів, як то «неефективність використання коштів», «пасивність у зміцненні доходної бази місцевих бюджетів», «недостатнє використання резервів можливих додаткових надходжень» є неадекватним і несправедливим. Державний орган у цьому випадку, як і у випадках «боротьби з корупцією», вказує на порошинку в оці місцевого самоврядування, не звертаючи уваги на колоду в оці центральної влади.

 

Аналітичний центр

Асоціації міст України

 

 

Всі новини