27.03.2013
Комітет АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Версія для друкуВерсія для друку

працював 14-15 березня у Вінниці

Головними завданнями засідання були обговорення цілей, принципів та пріоритетних напрямків діяльності Комітету, короткострокових та довгострокових результатів роботи, визначення програми дій, які забезпечать реалізацію Стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків АМУ та допоможуть налагодити ефективну, стабільну роботу самого Комітету.

Розпочали засідання з підведення підсумків роботи АМУ у 2012 році в рамках компоненту 3600 Проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» (презентували Л.Чернявська, спеціаліст з питань гендерної рівності Проекту МЕРМ, та  Н.Лазаренко, координатор Проекту МЕРМ в АМУ).

Зокрема, серед результатів діяльності були названі:

 • Створення Секції АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (затвердження Правлінням АМУ Положення про Секцію та склад керівного Комітету);
 • Внесення змін до Статуту АМУ щодо представленості жінок - міських голів у Правлінні АМУ
 • Обрання до Правління АМУ 5 жінок-міських голів, що склало близько  10% від загальної чисельності;
 • Розробка та затвердження Правлінням АМУ Стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків АМУ;
 • Проведення конкурсу гендерних ініціатив щодо сприяння участі жінок у місцевому економічному розвитку

О

Оскільки основною метою засідання було обговорення програми дій АМУ на 2013 рік та визначення шляхів зміцнення потенціалу керівного Комітету, учасниці зустрічі визначали  чинники, які зможуть забезпечити стабільний, ефективний Комітет; визначали конкретні дії, необхідні для досягнення поставлених завдань, осіб, відповідальних за їх реалізацію, та час виконання наміченої програми дій.

Серед важливих чинників забезпечення ефективної роботи Комітету було виокремлено:

 

 1. Локальне і стратегічне планування роботи Комітету
 2. Фінансово-ресурсне забезпечення роботи Комітету
 3. Підвищення фахового рівня членів Комітету
 4. Інформаційно-промоційна діяльність

Необхідними заходами для досягнення намічених цілей,  мають стати, на думку учасниць засідання:

 - Структуризація Комітету - організація підкомітетів (робочих груп), визначення стратегічних напрямків роботи, моніторинг виконання завдань та доручень, забезпечення відведеного часу для реалізації планів і програм.

  - Розробка кошторису, визначення джерел фінансування роботи Комітету

 - Активна участь членів Комітету у конференціях, тренінгах, семінарах, обмін досвідом;

 - Інформаційна  діяльність; залучення місцевих та загальнодержавних ЗМІ до участі у заходах Комітету.

Депутат муніципалітету м. Торонто, член Ради директорів Федерації канадських муніципалітетів, екс-голова Комітету із збільшення участі жінок у муніципальному управлінні Пем МакКоннел поділилася секретами успіху Комітету ФКМ у сфері забезпечення  ґендерної рівності. Пані МакКоннел підкреслила важливе значення організаційно-фінансового забезпечення роботи Комітету.  Вона поінформувала також про спеціальні програми  Комітету, спрямовані на збільшення участі жінок у муніципальному управлінні.

Досвідом впровадження ґендерних ініціатив у своїх містах поділилися і інші учасники засідання.

С.Сулімова, директор Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, депутат обласної Ради, член Комітету АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розповіла про досвід співпраці Вінницької міської ради з організаціями громадянського суспільства щодо розробки та впровадження стратегій збільшення участі жінок у прийнятті рішень.

Було наголошено, що головним чинником збільшення участі жінок у прийнятті рішень є постійна, системна інформаційно-просвітницька діяльність, спрямована на подолання ґендерних стереотипів у суспільстві, підвищення ґендерної чутливості держслужбовців, роботодавців, зміцнення лідерського потенціалу жінок, розвиток їх підприємницьких навичок.

С.Ходакова, президент Асоціації ВООГО «Відкрите суспільство», ознайомила учасників засідання з результатами проведених досліджень щодо стану забезпечення ґендерної рівності у Вінниці та області. Згідно зібраних  статистичних даних, серед 2,4 тис. осіб, які перебувають на обліку у центрах зайнятості міста, 77% жінок  та 23% чоловіків. На думку представниці НУО, збір ґендерно розмежованої статистики, ретельний ґендерний аналіз ситуації у  всіх сферах життєдіяльності міста сприятимуть розробці нових програм, нових стратегічних напрямків діяльності, завдань та заходів, які, в свою чергу, допоможуть врахувати потреби і жінок, і чоловіків ( включаючи соціальний контекст: вік, стан здоров’я, рівень доходів тощо) і цим самим підвищать якість життя всіх груп громадян.

Голова Комітету з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків АМУ, Первомайський міський голова Л.Дромашко поінфомувала присутніх про засідання Правління АМУ, в якому вонавзяла участь напередодні, розповіла також про участь у конференції «Гендерна рівність: пріоритет для глобального розвитку» у Парижі.

Л.Дромашко поділилася досвідом діяльності  Первомайської міськради у сфері соціального розвитку та охорони репродуктивного здоров’я, зокрема, щодо значення соціального паспорту міста для врахування потреб жінок з різних соціальних груп; роль жінок-лідерок у проведенні  інформаційно-роз’яснювальних кампаній, і , як наслідок, у зменшенні кількості абортів серед жінок.

Голова комітету у справах сім'ї і молоді виконкому Криворізької міської ради С.Лавренко розповіла про основні заходи у сфері ґендерної рівності; підкреслила важливість підтримки ґендерних ініціатив з боку міського голови..  

У ході засідання обговорювалися потреби членів Комітету щодо нових знань та інформації. Зокрема, було запропоновано:

 • Підготувати методичні рекомендації з теми ґендерної статистики, ґендерного аналізустратегічних планів розвитку міст, основ ґендерного бюджетування; включити відповідні модулі до навчально-практичних семінарів (засідань Комітету, Форуму);
 • Включити до плану діяльності навчально-практичний семінар з розробки та впровадження місцевих ґендерних ініціатив; підготовки проектних заявок на отримання грантів;

З метою удосконалення діяльності Комітету, ефективної реалізації стратегічних цілей  було висунуто такі пропозиції:

 • Включити до складу Комітету представників НУО- з метою забезпечення сталості, використання їх знань та досвіду після завершення Проекту;
 • Налагодити зв’язки з представниками Парламенту, зокрема, з підкомітетом з питань ґендерної рівності Комітету ВРУ з прав людини та національних меншин, міжфракційною депутатською групою «Рівні можливості» – з метою ініціювання внесення змін до законодавчих актів, підготовки пропозицій до законопроектів, лобіювання інтересів органів місцевого самоврядування тощо;
 • Запрошувати на засідання Комітету міських голів, включати чоловіків - міських голів до складу Комітету;

На думку Пем МакКоллін, для ефективної діяльності Комітету важливою є розробка комунікаційної стратегії - як всередині комітету - так і з представниками міст.

Бет Воронюк, спеціаліст з питань ґендерної рівності Проекту МЕРМ, Канада, зазначила, що дуже важливо членам Комітету ставити перед собою реалістичні завдання, рухатися вперед невеличкими кроками; підкреслила важливість – поряд з перспективним плануванням - щоденної роботи.

Щодо проведення наступного Форуму, учасниками зустрічі було запропоновано провести його в одному з міст, в яких реалізуються місцеві ініціативи з питань ҐР- наприклад, у Львові чи Кривому Розі. 

 

Всі новини