24.12.2013
Попередній аналіз проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» в частині показників місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин
Версія для друкуВерсія для друку

законопроект № 3000 (доопрацьований), поданий Кабінетом Міністрів України 18.12.2013 р.

Проект Держбюджету на 2014 рік в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин якісно не відрізняється від Держбюджетів на 2011-2013 роки, але містить деякі позитиви.

Позитиви:

 1. обсяг державного фонду регіонального розвитку становить майже 3,5 млрд. грн., що відповідає вимогам ст.24-1 Бюджетного кодексу: «1 відсотокпрогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний рік» (в 2013 році було передбачено майже 1 млрд. грн., що не відповідало вимогам Бюджетного кодексу України);
 2. передбачено 45,7 млн. грн. на фінансування переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (в 2013 році коштів в Держбюджеті на ці цілі не було передбачено);
 3. збережено на рівні 2012-2013 років для місцевих бюджетів додаткової дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості (1 млрд. грн.);
 4. передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у сумі 0,6 млрд. гривень;
 5. у складі видатків на охорону здоров’я на наступний рік враховано цільові видатки для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України “Про екстрену медичну допомогу” в обсязі 0,4 млрд. гривень;
 6. збережено практику фінансової підтримки реформи системи охорони здоров’я в пілотних регіонах, зокрема, для  підтримки реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ) передбачені додаткові кошти у складі видатків на охорону здоров’я, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, в обсязі 0,7 млрд. гривень, з них 0,3 млрд. гривень —  для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу (здійснюється на базовому рівні місцевого самоврядування) за обсяг та якість виконаної роботи;
 7. Також завдяки діям АМУ (експертів Проекту ДІАЛОГ) під час підготовки Урядом проекту Держбюджету на 2014 рік вдалося:
 • частково збільшити розмір дотації вирівнювання – 63,1 млрд. грн. на 2014 рік на відміну від 55,7 млрд. грн. в 2013 році;
 • частково зменшити обсяги вилучення – Мінфіном було запропоновано обсяги вилучення на рівні 4 млрд. грн., а в проекті схваленому Урядом цей обсяг закріплено на рівні 2,7 млрд. грн.;
 • змінити планові показники доходів та видатків місцевих бюджетів: а) частково зменшено прогнозовані Мінфіном показники доходів, що робить виконання бюджетів більш реалістичним; б) частково збільшено показники видатків І кошику та частково зменшено показники видатків ІІ кошику (обсяг надходжень передбачено на 3,3% менше від запланованого на 2013 рік), що дає можливість більш об’єктивного застосування інструментів фінансового вирівнювання;
 • частково збільшити по окремих сферах показники видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих державою повноважень у 2014 році, зокрема за даними попереднього аналізу по галузям: «Державне управління» (45,5% від реальної потреби, в 2013 році – 41%), «Освіта» (90,9% від реальної потреби, в 2013 році – 83,4%), «Охорона здоров’я» (92,0% від реальної потреби, в 2013 році – 80,3%), «Соціальний захист» (78,5% від реальної потреби, в 2013 році – 68,6%), «Культура і мистецтво» (100% від реальної потреби, в 2013 році – 93,3%), «Фізкультура і спорт» (52,2% від реальної потреби, в 2013 році – 47%);
 • зберегти механізм розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для усіх місцевих бюджетів, з якими державний бюджет має прямі міжбюджетні відносини. Мінінфраструктури в законопроекті, який був ухвалений Урядом, пропонувало здійснювати розподіл цієї субвенції з 2014 року тільки між обласними бюджетами.

До негативів слід віднести:

 1. дані попереднього аналізу свідчать, що бюджетна сфера органів місцевого самоврядування забезпечується лише на 85% від реальної потреби. Найбільш катастрофічним, як і в минулі роки, є рівень фінансування по галузях: «Державне управління» – 45,5% та «Фізична культура і спорт» – 52,2% від потреби. Виходячи з цього, можна стверджувати, що на останній квартал 2014 року (як і в 2012-2013 роках) працівники бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, фізкультура і спорт тощо) населених пунктів не забезпечені в повному обсязі коштами на зарплати, оплату комунальних послуг та розрахунки за енергоносії;
 2. загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків делегованих повноважень було визначено без врахування державних соціальних стандартів, оновлених фінансових нормативів бюджетної забезпеченості (фактично відповідні доручення Президента в Указах №187/2012 від 12.03.2012 р.; №128/2013 від 12.03.2013 р. та вимоги частини 10 «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України не виконані);
 3. вилучення з місцевих бюджетів до Державного бюджету України зросли на 68,8%. При тому, що по переважній більшості органів місцевого самоврядування різних рівнів на кінець 2013 року не виконується дохідна частина бюджету, а показники доходів на 2014 рік є також завищеними (наприклад, зростання єдиного податку заплановано в 1,5 рази від передбаченого на 2013 рік);
 4. при визначенні бази для формування дохідної частини місцевих бюджетів на 2014 рік не враховано зміни в складі платників і в їх фінансово-економічному стані. При визначенні показників для розрахунку міжбюджетних трансфертів не враховано обсяги фактичних видатків проведених на відповідні делеговані повноваження за 2013 рік;
 5. обсяг міжбюджетних трансфертів визначено без врахування індивідуального підходу. Коефіцієнт вирівнювання «альфа» має визначатись по кожному бюджету окремо в розмірі від «0,6» до «1» – враховуючи специфіку дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів. До всіх місцевих бюджетів застосовано коефіцієнт «1», що фактично позбавляє їх так званого нерозподіленого резерву (1,3 млрд. грн.);
 6. не передбачено списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в минулих роках (4,7 млрд. грн.). Органи місцевого самоврядування були змушені отримувати позики з метою виправлення прорахунків Мінфіну в плануванні дохідної бази місцевих бюджетів. Вилучення боргів по цим позикам в 2014 році ляже важким тягарем на й так дефіцитні місцеві бюджети;
 7. не забезпечено повну компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання державою податкових пільг, зокрема зі сплати земельного податку. В Держбюджеті на 2014 рік передбачено лише 152,1 млн. грн. на ці цілі при загальній потребі як і в минулому році більше
  1 млрд. грн.;
 8. не передбачено повного фінансування соціальних пільг наданих державою. В першу чергу, щодо пільгового проїзду (обсяги відповідної субвенції закріплено на рівні 2 млрд. грн. як і в 2013 році, хоча мінімальна потреба на 2014 рік складає 3 млрд. грн.);
 9. обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2014 році передбачено менше на 110 млн. грн. ніж в було заплановано в 2013 році;
 10. взагалі не передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах  на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади. За розрахунками Мінрегіону розмір цієї субвенції на 2014 рік має складати 17,5 млрд. грн. (4,6 млрд. грн. недофінансування у 2013 році + 8,5 млрд. грн. план на 2014 рік + 4,42 млрд. грн. збільшення витрат у 2013 році). Станом на 01.01.2014 очікується кредиторська заборгованість в цих сферах: тепло – 10,02 млрд. грн., вода – 7,5 млрд. грн.;

 11. дефіцитресурсів на фінансування сфери житлово-комунального господарства складає більше 16млрд. грн., зокрема взагалі не передбачено видатків на ліфтове господарство, реконструкцію гуртожитків, переоснащення та капремонт будинків в яких утворюється ОСББ, заміну та капремонт теплових, водопостачальних та водовідвідних мереж, заходи з енергоефективності та енергозбереження, на розробку містобудівної документації, на придбання вагонів комунального електротранспорту, на заходи благоустрою територій районних центрів та малих міст тощо; не забезпечено в повному обсязі видатки по програмі «Питна вода» (0,2 млрд. грн. передбачено на 2014 рік з необхідних 0,8 млрд. грн.); не передбачено фінансування Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки (Постанова КМУ від 29.11.2010 р. №1090) в сумі 630 млн. грн.;
 12. не передбачено коштів на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг всієї України (в минулому році було передбачено незначні кошти – 50 млн. грн.);

 13. не було проведено бюджетних консультацій з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями. До супровідних документів Держбюджету-2014 всупереч вимог п. 10 частини першої ст. 38 Бюджетного кодексу України не подано протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Після отримання повної інформації щодо показників місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин з відповідними додатками буде здійснено більш повний аналіз.

Наразі триває робота з народними депутати – членами МДО «За розвиток місцевого самоврядування» щодо лобіювання інтересів місцевого самоврядування під час прийняття законопроекту про Державний бюджет України на 2014 рік.

 

Підготовлено Аналітичним центром

Асоціації міст України

Всі новини