05.11.2012
Позиції Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування та АМУ частково співпадають
Версія для друкуВерсія для друку

На сайті Президента України оприлюднена Доповідь Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування «Напрями вдосконалення конституційного регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні».

Як відмічають експерти Аналітичного центру АМУ, Доповідь виглядає як бачення науковців відповідного профілю проблем та напрямів дальшого розвитку місцевого самоврядування в нашій країні. За багатьма позиціями викладені погляди співпадають з баченнями, закладеними до Концепції реформування місцевого самоврядування, схваленої Правлінням АМУ 1 березня 2011 р.

В той же час, окремі тези Доповіді слід, на думку експертів АМУ, сприймати з застереженнями. Зокрема, автори вважають «доцільним конституювати такий суб'єкт як об'єднання територіальних громад».Оскільки детальніше ця теза не роз’яснюється, залишається вважати, що йдеться про конституювання на базовому рівні місцевого самоврядування таких утворень, до яких входитимуть спільноти, що зберігають за собою статус територіальних громад і, значить, право на власне місцеве самоврядування. Крім того, мають утворюватися органи місцевого самоврядування ще й цих об’єднань, які, очевидно, повинні домінувати на органами місцевого самоврядування таких територіальних громад.

Не можна не відзначити, що пропонована модель дуже нагадує існуючі й тепер складні адміністративно-територіальні утворення, так звані «матрьошки». Багаторічна практика їхнього існування – це історія конфліктів і суперечностей між органами самоврядування, повноваження яких поширюються на всю територію «матрьошки», і тими, які мають владу в окремих громадах, що входять до складу «матрьошки». На початку цього року проблема розглядалася на комітетських слуханнях у Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, було прийнято з цього приводу рекомендації.

Відповідно до Концепції реформи від АМУ, альтернативою об’єднанням територіальних громад («матрьошкам»), є створення укрупнених громад з єдиними органами місцевого самоврядування, коли складові укрупненої територіальної громади не зберігають своєї правосуб’єктності. Це, крім усього, знімає з укрупнених громад фінансовий тягар утримання зайвих ланок місцевого самоврядування, що дозволить спрямовувати більше коштів на розвиток.

В частині підходів до організації місцевого самоврядування автори Доповіді критикують моделі  «слабка рада – сильний мер» або «сильна рада – слабкий мер», як «відомі своїми недоліками і здатні дестабілізувати взаємовідносини між представницькими і виконавчими муніципальними органами». Це, по-перше, суперечить практиці багаторічного використання в Україні моделі «слабка рада – сильний мер» на рівні міст. І, по-друге, автори не пропонують у цій Доповіді якоїсь альтернативи зазначеним моделям.

Нарешті, заслуговує на підтримку ініціатива авторів «надати органам місцевого самоврядування право звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим». Однак, експерти АМУ вважають,  що таке право має бути надане не окремих органам місцевого самоврядуванням, а їхнім всеукраїнським асоціаціям. Тоді вищі органи державної влади розглядатимуть проблеми правового характеру не окремих суб’єктів, а спільних для місцевого самоврядування, чи, принаймні, для одного з його рівнів, у цілому.

 

 

Всі новини