20.03.2015
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО СТРОКІВ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Версія для друкуВерсія для друку

При визначенні строків здійснення окремих етапів об’єднання територіальних громад у Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі Закон) використовується вираз «протягом певної кількості днів».

При практичному застосуванні Закону у місцевих рад виникає питання щодо тлумачення цього виразу:

  • він означає необхідність витрачати на виконання тих чи інших заходів повністю названий у відповідній нормі закону час?
  • чи він означає максимальний час, у межах якого має бути виконано передбачений захід?

Експерти АМУ переконані в тому, що мова йде про максимальні часові рамки, у межах яких має бути завершено захід або здійснена відповідна дія.

Це переконання базується на наступному аналізі норм законодавства.

1.       Щодо проведення громадського обговорення протягом 30 (60) днів (частина третя статті 5, частина друга статті 6, частина друга статті 7).

Громадське обговорення – це не тривалий процес, який триває певну кількість днів, а публічний захід, на якому присутні зацікавлені члени територіальної громади і звичайна виправдана тривалість його проведення не перевищує кількох годин, а разом з підготовкою – декількох днів. Так у частині другій статті 7 цього ж Закону термін «громадське обговорення» розкривається як громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю. У частині четвертій статті 5 Закону визначено, що порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою. Окремі форми таких громадських обговорень передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»: громадські слухання (стаття 13), загальні збори (стаття 8). Такі заходи разом з їхньою підготовкою об’єктивно не можуть тривати протягом 30 чи 60 днів.

З огляду на вказане експерти АМУ вважають, що вказаний вираз повинен тлумачитися так: проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) разом з його підготовкою повинне бути завершене не пізніш, ніж за 30 днів від початку відліку цього терміну.

2.       Щодо розгляду питань сільськими, селищними, міськими, обласними радами протягом 30 днів (абзац другий частини другої, частина восьма, дев’ята статті 7).

Питання, що виносяться на розгляд ради, розглядаються на засіданні профільної постійної комісії ради та на пленарному засіданні ради. Порядок підготовки та проведення таких засідань регулюються регламентом ради та положенням про постійні комісії ради. Звичайна тривалість таких засідань не перевищує кількох годин. При розгляді питання радою та її органами, крім фахового опрацювання питання, певний час займає підготовка засідань вказаних колегіальних органів, попереднє ознайомлення депутатів з проектами документів. Однак тривалість такої підготовки значною мірою залежить від оперативності дій посадових осіб, депутатів рад та наявності граничного строку. Тобто вказаний вираз можна витлумачити лише як граничний строк розгляду питань, бо інакше він суперечить логіці Закону та положенням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також загальній логіці адміністративної діяльності.

3.       Щодо підготовки та затвердження висновку головою обласної державної адміністрації протягом 10 робочих днів.

Вказане у попередній частині (п. 2 цього роз’яснення) є справедливим і для даного випадку з тією відмінністю, що відповідне рішення приймається не представницьким колегіальним органом, а посадовою особою. Це суттєво спрощує та прискорює вирішення питання.

Вищенаведені тлумачення виразу«протягом певної кількості днів» підтверджуються нормами чинних законодавчих актів, зокрема Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Так, згідно з абзацом другим частини сьомої статті 13 «офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється … територіальною виборчою комісією - протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів».

Зрозуміло, що тут «протягом п’яти днів з дня» означає крайній термін оголошення, адже саме оголошення не може тривати п’ять днів. Те саме бачимо і в частині шостій статті 16 зазначеного закону:

«Повідомлення про загальний склад відповідної ради оприлюднюється відповідною радою в місцевих друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів з дня прийняття відповідного рішення згідно з частиною першою цієї статті».

За частиною 16 статті 28 цього ж закону «член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії». Зрозуміло, що це не означає обов’язку члена комісії витратити саме два дні на висловлення власної думки в письмовій формі, а означає лише те, що член комісії, який має окрему думку,  повинен висловити її не пізніше, ніж через два дні після засідання.

Ще одним прикладом на користь тлумачення виразу «протягом певної кількості днів» як визначення граничної тривалості часу на вчинення відповідних дій є норми Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: частина перша статті 38, частина перша статті 43, частина перша статті 43-1, частина третя статті 75 тощо.

Отже, у нормативно-правових актах вираз «протягом певної кількості днів» застосовується на позначення часової характеристики певного строку. В свою чергу, стаття 67 Цивільно-процесуального кодексу України та стаття 101 Кодексу адміністративного судочинства України визначають строк як відрізок часу, у межах якого вчиняються або можуть вчинятися певні юридично значимі дії.

ВисновокВирази «протягом певної кількості днів», що вживаються у Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» мають тлумачитися лише як визначення граничної тривалості часу на вчинення відповідних дій або проведення заходів.

 

Центр аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України

Всі новини