24.10.2012
Уряд розгляне Порядок формування госпітальних округів у пілотних областях
Версія для друкуВерсія для друку

24 жовтня 2012 р. Уряд на своєму засіданні розгляне проект постанови «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві». Проектом передбачено, що госпітальні округи створюються за рішенням Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської держадміністрацій з метою надання закладами охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі — пілотні регіони) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню з урахуванням його потреби у медичному обслуговуванні, створенні умов для забезпечення належної якості такого обслуговування, його своєчасності, оптимізації мережі закладів охорони здоров'я пілотного регіону, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Госпітальні округи створюються відповідно до затверджених МОЗ критеріїв оптимізації мережі закладів охорони здоров'я із розрахунку один - госпітальний округ на одну чи кілька адміністративно-територіальних одиниць пілотного регіону з чисельністю населення від 120 до 350 тис. осіб з урахуванням щільності розселення і статево-вікової структури населення, стану транспортних комунікацій та адміністративно-територіального устрою цих одиниць, їх географічного розташування, перспективи соціально- економічного розвитку, а також позицій територіальних громад.

Госпітальні округи можуть бути створені також у разі, коли чисельність населення в одній чи кількох адміністративно-територіальних, одиницях становить менш як 120 тис. осіб або більш як 350 тис. осіб і їх нестворення унеможливить організацію своєчасного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню за встановленими, нормативами медичного обслуговування населення.

До госпітальних округів належать такі заклади охорони здоров'я:

  • багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого або другого рівня;
  •  багатопрофільна дитяча лікарня інтенсивного лікування;
  • лікарня планового лікування;
  • лікарня відновного (реабілітаційного) лікування;
  • центр з медичних консультацій та діагностики (консультативно- діагностичний центр);
  • спеціалізований медичний центр;
  • хоспіс.

Фінансування закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та входять до складу госпітальних округів, здійснюється з обласних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та міського бюджету м. Києва.      

АМУ після проведення консультацій з керівниками управлінь охорони здоров’я міст пілотних областей направила Уряду пропозиції до проекту постанови. 

Зокрема, у листі зазначено, що у постанові передбачається прийняття органами місцевого самоврядування рішень про передачу до спільної власності територіальних громад відповідної області майна закладів охорони здоров’я, які входитимуть до складу госпітальних округів. Експерти наголошують, що у випадках, коли в одній будівлі перебувають заклади як вторинної, так і первинної допомоги, такій передачі підлягатиме лише частина майна, яка використовується при наданні вторинної допомоги, а решта майна лишатиметься у власності територіальної громади. Це  може призвести до складностей, пов’язаних з перерозподілом матеріально-технічної бази, медичної апаратури та обов’язків щодо сплати комунальних платежів, оскільки фінансування видатків на ці цілі здійснюватиметься роздільно з міського та обласного бюджетів.  Крім того, виникає загроза відчуження майна закладів охорони здоров’я обласними радами без врахування інтересів територіальної громади міста.  Тому, з метою забезпечення цілісності закладів та забезпечення належної якості надання медичних  послуг населенню,  АМУ пропонує передбачити можливість передання необхідних для створення госпітальних округів майнових комплексів міських лікувальних закладів обласній раді  не тільки у спільну власність, але і в користування на умовах оренди.

Крім того на переконання представників міст, в містах обласного значення госпітальні округи можуть створюватись з врахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, в підпорядкуванні яких перебувають заклади охорони здоров’я, необхідні для забезпечення функціонування госпітального округу. Фінансування таких створених у містах госпітальних округів  може здійснюватись за рахунок субвенцій з обласного бюджету відповідним міським бюджетам. У листі висловлено пропозицію доповнити абзац перший пункту 7 Порядку створення госпітальних округів реченням такого змісту: «Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні та Київська міська держадміністрація на основі пропозицій, внесених органами місцевого самоврядування, створюють госпітальні округи на базі міст обласного значення за умови наявності там відповідних закладів охорони здоров’я».

Враховуючи, що у проекті акту передбачено створення госпітальних округів і вжиття заходів для  дооснащення медичною технікою та виробами медичного призначення закладів охорони здоров’я відповідно до табелів оснащення, необхідно також передбачити у проекті постанови відповідні доручення Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству фінансів України забезпечити фінансування цих заходів, шляхом надання відповідної субвенції обласним та міським бюджетам.

 

Аналітичний центр

 Асоціації міст України

 

Всі новини