23.06.2016
В Одесі завершився ХІІ Український муніципальний форум
Версія для друкуВерсія для друку

учасники схвалили Звернення до Верховної Ради України щодо законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування»

23 червня в рамках ХІІ Українського муніципального форуму пройшов День стратегій, в ході якого учасникам було презентовано результати соціологічного дослідження з впровадження реформи місцевого самоврядування та представлено проекти дев’яти секторальних стратегій розвитку, напрацьованих під час Стратегічного тижня проекту ПУЛЬС (читати більше).

Завершився День стратегій ухваленням звернення Асоціації міст України до Верховної Ради України щодо проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (2489). У зверненні міські, селищні та сільські голови просять врахувати при прийнятті у другому читанні та в цілому вказаного проекту Закону наступні позиції.

1.         Коло осіб, на яких поширюється проект Закону

Служба в органах місцевого самоврядування повинна охоплювати діяльність виборних посадових осіб (особи, які обираються, затверджуються на посади) та службовців (особи, які призначаються за конкурсом). Спільні для вказаних категорій працівників положення повинні бути врегульовані Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і не переноситися до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.         Межі правового регулювання

Проект Закону повинен бути самодостатнім і не містити відсилань на Закон України «Про державну службу».

Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади не повинні мати нормотворчих повноважень щодо питань служби. Важливі питання служби в органах місцевого самоврядування повинні регулюватися законом. Інші організаційні та технічні питання повинні бути врегульовані відповідною радою. Акти органів державної влади можуть використовуватися органами місцевого самоврядування як основа для розробки власних актів.

3.         Державний контроль та нагляд

Визначати законність дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, вирішувати спірні питання стосовно служби може лише суд.

Уповноважений державний орган (зараз – Нацдержслужба) може не частіше 1 разу на 2 роки вивчати на предмет дотримання законів рішення окремої ради, розпорядження та накази з питань служби, а також у разі наявності розглядати скарги службовців. За результатами нагляду уповноважений державний орган може надавати рекомендації про усунення недоліків і лише у разі не усунення недоліків, які прямо порушують  закон, - звертатися до суду.

Діяльність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб не може обумовлюватися діями уповноваженого державного органу (зупинення актів, обов’язкове оприлюднення оголошень про конкурс на його сайті, погодження призначення на посади тощо).

4.         Керуючий справами та кадрові повноваження

Керуючий справами виконавчого комітету повинен призначатися на посаду міським головою за конкурсом на визначений законом строк (не більш ніж на 5 років). У керуючого справами повинні залишитися нинішні повноваження із забезпечення діяльності виконавчого комітету, а також бути передбачені кадрові повноваження. Кадрові повноваження доцільно розділити між головою та керуючим справами таким чином:

- міський голова – стосовно службовців категорії «А» (керуючий справами, директор департаменту, начальник самостійного управління, відділу, їх заступники);

- керуючий справами – стосовно службовців категорій «Б» і «В» (начальник управління, відділу у складі апарату виконкому, департаменту, відділу та спеціалісти).

Повинно бути передбачено можливість делегування за рішенням ради кадрових повноважень від керуючого справами до директорів департаментів, начальників самостійних управлінь, відділів.

У містах районного значення, селищах, селах із невеликим штатом  службовців усі кадрові повноваження повинен здійснювати сільський, селищний, міський голова.

5.         Категорії службовців

Категорії необхідно передбачити лише для службовців (осіб, які призначаються за конкурсом). Відповідно до категорій повинно здійснюватися розмежування умов оплати праці службовців.

Ø    Категорія «А» – службовці-перші керівники

Ознаки:1) керівництво виконавчим органом міської ради у певній галузі та персональна відповідальність за діяльність такого органу; 2) призначаються міським головою; 3) підпорядковуються міському голові та його заступникам.

Включає:керуючий справами, директор департаменту, начальник самостійного управління, відділу, та його заступники.

Ø    Категорія «Б» – службовці-другі керівники

Ознаки:1) керівництво підрозділом виконавчого органу ради, забезпечення діяльності першого керівника-службовця; 2) призначаються керуючим справами; 3) підпорядковані відповідним першим керівникам-службовцям.

Включає:начальник управління, відділу у складі апарату виконкому, департаменту, відділу.

Ø    Категорія «В» – службовці-виконавці

Ознаки:1) посадові обов’язки не передбачають керівних функцій; 2) призначаються керуючим справами; 3) підпорядковані відповідним першим або другим керівникам-службовцям.

Включає:всі спеціалісти.

6.         Порядок встановлення умов оплати праці

Посадові оклади повинні встановлюватися на підставі схеми посадових окладів, що затверджується відповідною радою. Схема посадових окладів повинна формуватися з урахуванням місцевих умов та можливостей місцевого бюджету, а також таких загальних вимог:

- встановлення мінімального гарантованого розміру найнижчого посадового окладу службовця та його відносної прив’язки до мінімальної заробітної плати;

- для запобігання заниженню посадових окладів необхідно передбачити мінімальні відносні співвідношення розмірів посадових окладів різних категорій посад (не нижче наявних на сьогодні пропорцій);

- для запобігання завищенню посадових окладів необхідно передбачити відносну прив’язку розміру найвищого посадового окладу виборних посадових осіб (міського голови), та найвищого посадового окладу службовців (керуючий справами) до розміру найнижчого окладу спеціаліста (не нижче наявних на сьогодні пропорцій).

Інші складові заробітної плати повинні встановлюватися законом і визначатися відповідними керівниками органів місцевого самоврядування.

У разі врахування позиції Асоціації міст України, прийнятий Закон стане важливим рушієм децентралізації та реформи місцевого самоврядування. Це дозволить у повному обсязі врахувати положення статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування, - йдеться у Зверненні.

 

ЗАВАНТАЖИТИ повний текст звернення

Всі новини