02.06.2016
Законопроект щодо права курсантам на безоплатний проїзд фінансово необґрунтований
Версія для друкуВерсія для друку

Асоціація звернулась до парламентського Комітету з проханням повернути проект Закону автору законодавчої ініціативи

Асоціація міст України розглянула проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо уточнення пільг курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів) (№3189), який знаходиться на розгляді КомітетуВерховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Проектом Закону пропонується законодавчо закріпити право безкоштовного проїзду всіма видами транспорту загального користування міського (в тому числі метрополітену), приміського та міжміського сполучення курсантами вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Асоціація в цілому підтримує ідею посилення соціальної захищеності зазначеної категорії осіб.

Однак зазначаємо, що у Державному бюджеті України на 2016 рік не передбачено субвенції із державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Обов’язок надання гарантованих державою пільг перекладено на органи місцевого самоврядування без передачі належних фінансових ресурсів для його забезпечення. Проте, місцеві бюджети не спроможні в повному обсязі виконувати невластиві для них функції – компенсацію пільгового перевезення. Так, зокрема, у 2016 році місто Львів при затвердженні міського бюджету передбачило на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 8,1 млн. грн. при потребі 120 млн. грн., м. Івано-Франківськ – 21,9 млн. грн. при потребі 30 млн. грн., а м. Житомир – 2,7 млн. грн. при потребі  67 млн. гривень.

Зазначаємо, що кошти передбачені місцевими програмами є додатковими до встановлених законодавством гарантіями щодо соціального захисту населення, а не передбаченою компенсацією держави за рішення органів державної влади.

Водночас, не всі місцеві ради затвердили у своїх бюджетах зазначені кошти. Це призводить до того, що гарантовані державою пільги надаються лише виходячи з фінансової спроможності того чи іншого місцевого бюджету, що порушує основні засади справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства. Зазначене унеможливлює надання гарантованих державою послуг по всій території країни рівномірно та однакової якості.

Відповідно до пояснювальної записки, прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України, що не відповідає дійсності. Законопроектом також не передбачено внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». Констатуємо про відсутність фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), що суперечить частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Також, передбачається набрання чинності законопроектуз дня, наступного за днем його опублікування, що суперечить частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету і приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду.

Отже, прийняття зазначеного проекту Закону потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету. Без внесення необхідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та у зв'язку з неспроможністю місцевих бюджетів виконувати державні гарантії, курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів реально не отримають зазначеного в законопроекті соціального захисту, що неминуче призведе до загострення соціальної напруженості в суспільстві.

Враховуючи вищезазначене, Асоціація пропонує повернути законопроект автору законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

Всі новини