17.10.2012
Зміни до Бюджетного кодексу щодо формування та виконання державного і місцевих бюджетів
Версія для друкуВерсія для друку

схвалені парламентом

16 жовтня був прийнятий Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування та виконання державного та місцевих бюджетів) (р.№11332 ). Слід зазначити, що законопроект  був зареєстрований лише 12 жовтня 2012 р., а вже 16 жовтня підтриманий парламентським Комітетом з питань бюджету та проголосований парламентом.
Законопроект містить як низку позитивних так і негативних положень для місцевого самоврядування. 
До позитивів слід віднести:
  1. запровадження норми щодо погашення з державного бюджету кредиторської заборгованості місцевих бюджетів за бюджетними зобов’язаннями, взятими за капітальними трансфертами з державного бюджету (зміни до ст. 51 БКУ). Ця проблема та шлях її вирішення були озвучені на Дні ДІАЛОГу і ввійшли в підсумковий документ;
  2. внесення змін до ст. 64, 66, 69 БКУ, якими передбачено перенесення окремих дохідних джерел з виду «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» до тих «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», що сприятиме збільшенню надходжень т.зв. ІІ кошику місцевих бюджетів;
  3. розширення повноважень щодо передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а саме: між районними бюджетами, між міськими бюджетами та між обласними і районними, міськими бюджетами (ст. 93 БКУ);
  4. зміни до ст. 103-1 БКУ щодо застосування щодекадних (замість щомісячних) нормативів відрахувань коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Відповідні зміни Проект ДІАЛОГ лобіював довгий час;
  5. закріплення норми в Перехідних положеннях БКУ щодо доручення Уряду до 01.07.2012 р. провести інвентаризацію всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема щодо мережі бюджетних установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, та встановлення мінімального та максимального значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів. Слід зазначити, що АМУ неодноразово зверталася з пропозиціями щодо проведення вищезазначеної інвентаризації (знайшло відображення у підсумковому документі Дня ДІАЛОГу). Але в цьому випадку потребує уточнення та деталізації речення «встановлення мінімального та максимального значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів» з метою уникнення негативних наслідків для місцевих бюджетів.
До негативів відносяться норми, що передбачають:
  1. внесення змін до ст. 24-1 БКУ щодо наділення КМУ повноваженнями визначати порядок спрямування та використання коштів місцевих бюджетів на програми та проекти, що мають фінансуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку. Такі зміни що не відповідають статті 143 Конституції України, згідно з якою «територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування … затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання», та вимогам статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якою визначено, що «органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх  створення) самостійно  розробляють, затверджують і виконують відповідні  місцеві бюджети» (ч. 1), а «самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами,  а також правом самостійно визначати напрями використання  коштів  місцевих  бюджетів  відповідно  до закону» (ч. 5). До того ж, статтею 62 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що участь держави передбачена тільки у формуванні доходів місцевих бюджетів, яка полягає у гарантуванні державою органам місцевого самоврядування доходної бази, достатньої для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб;
  2. зміну критеріїв участі бюджету – отримувача з державного бюджету субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) в реалізації таких програм (проектів). Зокрема, пропонується визначити “відсоток від обсягу субвенції” замість чинного критерію “відсоток від надходжень бюджету розвитку”. Така пропозиція спрямована на підвищення рівня участі фінансового ресурсу місцевих бюджетів в реалізації інвестиційних програм (проектів), проте одночасно створюватиме значні ризики для бюджету розвитку місцевих бюджетів у випадку значних обсягів такої субвенції, коли лише на фінансування однієї такої програми може бути використаний увесь ресурс бюджету розвитку. Не виключена і ситуація, за якої ресурс бюджету розвитку місцевого бюджету може виявитися недостатнім для забезпечення його участі в реалізації таких програм. Для фінансового слабких бюджетів це може стати значною перешкодою для участі в реалізації інвестиційних програм (проектів), які мають велике значення для відповідних територій. Зазначене питання залишається неврегульованим у Бюджетному кодексі України.
  3. надання права місцевій державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради за умови делегування нею таких повноважень місцевій державній адміністрації з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет (зміни до ст. 108 БКУ);
  4. виключення частини десятої Перехідних положень БКУ, що передбачав доручення Кабінету Міністрів України протягом року забезпечити формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Таким чином, реалізація завдання щодо запровадження соціальних стандартів та нормативів для адекватного фінансового забезпечення делегованих повноважень переноситься фактично невизначений термін.
Підготовлено Аналітичним центром
Асоціації міст України  
 
Всі новини