18.10.2012
Зміни до ряду Законів у сфері земельних відносин та соціального захисту населення
Версія для друкуВерсія для друку

обмежують повноваження органів місцевого самоврядування

16 жовтня Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів)» (№10222).

АМУ направиляла листи з відповідними зауваженнями щодо законопроекту Голові Верховної Ради В.Литвину, та головам парламентських Комітетів з питань бюджету і з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Зокрема, експерти АМУ зауважували, що Законом ускладнюється процедура відведення земельних ділянок, а саме пропонується, що експертиза землевпорядної документації здійснюватиметься виключно на рівні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Також змінюється підхід до формування складу комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, які діють в кожному районі і місті обласного значення, шляхом включення до її складу уповноважених представників центральних органів. При цьому представники органу містобудування та архітектури (на рівні міст обласного значення – це виконавчі органи місцевих рад) замінюються на осіб, уповноважених центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного архітектурно-будівельного контролю. Тобто безпідставно представники органів місцевого самоврядування замінюються на представників виконавчої влади у складі комісії, яке безпосередньо вирішує питання розвитку території міста.

Експерти Аналітичного центру АМУ відмічають, що внесення таких законодавчих змін вступає в колізію з прийнятим 2 жовтня 2012 р. Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення (№ 11116). Закони пропонують різні підходи до врегулювання процедури відведення земельних ділянок, що свідчить про непослідовність законотворців, особливо враховуючи той факт, що обидва законопроекти були внесені одним суб'єктом законодавчої ініціативи.

Крім того, Закон вносить зміни до ряду законодавчих актів у сфері соціального захисту населення. Зокрема:

  • Закон «Про зайнятість населення». Із Закону вилучено норму про визначення структури державної служби зайнятості, зокрема відсутня інформація про створення та діяльність міських, районних центрів зайнятості. Таким чином, складається ситуація, коли виключно єдиний центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, буде реалізовувати державну політику щодо зайнятості у містах, районах, в тому числі призначати та виплачувати допомогу по безробіттю, організовувати суспільно-корисні та громадські роботи, курси професійного перепідготовки тощо.
  • Закон «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Змінами до Закону виключаються виконавчі органи сільських, селищних, міських рад із процесу прийняття рішень щодо виплати допомог Відповідно до пропонованих змін цими питаннями будуть займатись виключно місцеві державні адміністрації, а виконавчі органи місцевих рад уповноважені лише приймати заяви від зацікавлених осіб. Пропоновані зміни є порушенням чинних норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які наділяють органи місцевого самоврядування делегованими повноваженнями у сфері соціального захисту.
  • Закон "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" Зміни до Закону також вилучають органи місцевого самоврядування із сфери надання відповідних допомог дітям-інвалідам. Передбачається наділити місцеві державні адміністрації виключним правом призначати, нараховувати допомоги. Однак, із закону не виключаються норми, які передбачають подання заяв про отримання допомоги за місцем проживання, що унеможливить отримання соціальних гарантій у містах обласного значення, на території яких не діють місцеві державні адміністрації.
  • Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» наділяє виключно центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин,  соціального захисту населення, повноваженнями щодо  призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми.  Органи місцевого самоврядування, які наділені делегованими повноваженнями у сфері соціального захисту щодо вирішення питань про надання пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, усуваються від їх реалізації.
  • Закон "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" Зміни до Закону виключають органи місцевого самоврядування від виконання повноважень щодо надання соціальної допомоги визначеним цим законом категоріям громадян. Пропонується наділити цими повноваженнями виключно відповідні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій.           

Варто звернути увагу, що ухвалений законопроект № 10222 в частині повноважень органів місцевого самоврядування у сфері зайнятості населення суперечить прийнятому 5 липня 2012 року Закону України «Про зайнятість населення» № 5067-VI. Крім того, пропоновані законопроектом № 10222 зміни не відповідають тексту останньої редакції закону, що є порушенням не тільки законодавчої техніки, але і свідчить про правовий нігілізм та відсутність послідовності авторів законопроекту.Таким чином, ухвалення законопроекту № 10222  створює правову колізію,  яка виключає можливість співіснування нормативно-правових актів однакової юридичної сили.  

 

Всі новини