04.10.2012
ЗВЕРНЕННЯ ДО КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВИ
Версія для друкуВерсія для друку

підсумковий документ Ювілейних Загальних Зборів АМУ

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

до Президента України

до Верховної Ради України

до Кабінету Міністрів України

 

Ми, 396 міських, селищних,  сільських голів, зібравшись у місті Києві з нагоди відзначення 20-ї річниці утворення Асоціації міст України та обговоривши найгостріші проблеми територіальних громад, відзначаємо, що, за відсутності системної цілеспрямованої державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування та інтересів територіальних громад, органи місцевого самоврядування систематично обмежуються в бюджетних ресурсах, в стагнації перебуває житлово-комунальне господарство, а службовці місцевого самоврядування дискримінуються порівняно з державними службовцями.

В зв’язку з зазначеним звертаємося до органів державної влади України з вимогою вирішити наступні найбільш назрілі питання:

1.У сфері загального розвитку місцевого самоврядування:

- прискорити реформу цієї сфери публічної влади з врахуванням Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, схваленої Правлінням Асоціації міст 1 березня 2011 року, яка розсилалася до всіх вищих органів державної влади.

2. У сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин:

2.1. Пропозиції по зміни підходів в бюджетному забезпеченні територіальних громад:

1) в сфері надання соціально-культурних послуг:

- упорядкувати перелік видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих та власних повноважень;

- переглянути систему фінансування делегованих повноважень шляхом розробки державних соціальних стандартів по кожному із повноважень з урахуванням особливостей поточної демографічної, соціально-економічної та фінансової ситуації;

- провести інвентаризацію всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі, штатних нормативів, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, скасувати необхідність обов’язкового дотримання цих нормативів при відсутності достатніх фінансових ресурсів;

2) здійснити порівняльний аналіз обсягів недофінансування державою делегованих місцевому самоврядуванню повноважень із сумою коштів, які щорічно виділяються по централізованим державним програмам розвитку територій. Розглянути можливість припинення фінансування по централізованим державним програмам розвитку територій з метою спрямування вивільнених коштів для збільшення обсягів фінансування видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування;

3) підвищити фінансову спроможність місцевого самоврядування шляхом внесення змін до бюджетного та податкового законодавства в частині закріплення за місцевими бюджетами додаткових дохідних джерел та підвищити частку місцевих податків і зборів в структурі надходжень бюджетів;

4) з метою подолання дисбалансу між різними місцевими бюджетами сіл, селищ, міст районного значеннянеобхідно переглянути нормативи забезпеченості та зарахування коштів до різних типів адміністративно-територіальних одиниць врахувавши кількість членів відповідних громад, що живуть і працюють на тій чи іншій території;

5) запровадити механізм визнання кредиторською заборгованістю Державного бюджету перед місцевими бюджетами видатків по субвенціях та відповідних фондах (у т.ч. перед органами місцевого самоврядування, які виступають розпорядниками нижчого рівня, по державних програмах і заходах), що не профінансовані державою у відповідному році з метою її обов’язкового погашення з Державного бюджету в наступному році;

6) внести зміни до законодавства якими передбачити, що в безспірному порядку після затвердження місцевою радою нормативної грошової оцінки землі в населеному пункті вона автоматично застосовується для всіх договорів по оренді землі незалежно від того коли вони були укладені;

7) внести зміни до Податкового кодексу, запровадивши плату за землю на рівні орендної плати для землекористувачів – власників розташованого на земельних ділянках нерухомого майна, що не мають належно оформленого права на землю, а також для землекористувачів, які мають земельні ділянки в постійному користуванні, та використовують їх для провадження господарської діяльності;

8) повернутися до рівня 80% щоденних відрахувань розміру усіх надходжень загального фонду місцевих бюджетівпо погашенню позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів;

9) вилучити поняття «середньострокова позика» і передбачити надання з державного бюджету додаткової дотації на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

10) спростити процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі порядок реєстрації фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби.

2.2. Пропозиції по внесенню змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин:

1) виділити з державного бюджету додатковий трансферт на заробітну плату і розрахунки за енергоносії в межах незабезпеченої потреби місцевих бюджетів у сумі не менше 4 млрд. грн.;

2) збільшити на 0,5 млрд. грн. обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

2.3. Пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин:

1) забезпечити місцеві бюджети коштами для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень, для чого під час розрахунку міжбюджетних трансфертів на 2013 рік врахувати обсяги фактичних видатків місцевих бюджетів, проведених на відповідні делеговані повноваження за 2012 рік, а також прогнозовані індекси інфляції, показники росту заробітної плати та цін на енергоресурси;

2) передбачити субвенцію в обсязі не менше 6 млрд. грн. з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася за період 2011-2012 років;

3) для забезпечення сталої роботи міського пасажирського транспорту і покращення його фінансового стану передбачити субвенцію на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян в розмірі не менше 3 млрд. грн.;

4) передбачити перегляд системи оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування шляхом встановлення посадового окладу спеціаліста найнижчої категорії на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати із збереженням співвідношень у посадових окладах спеціалістів більш високої категорії та керівників;

5) провести списання заборгованостей місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в минулих роках.

3.У сфері управління земельними ресурсами та містобудування:

- з метою вжиття оперативних заходів щодо виявлення, зупинення, запобігання порушенням у сфері містобудування розглянути питання щодо повернення сільським, селищним, міським радам функції щодо проектування об’єктів та здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (видача дозволів на початок будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, недопущення самовільної забудови);

- законодавчо врегулювати повноваження органів місцевого самоврядування у здійснені самоврядного контролю за використанням та охороною земель;

- надати право доступу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування до відомостей державного земельного кадастру у режимі, що встановлений для землемірних організацій, нотаріусів тощо;

-  врегулювати порядок встановлення меж прибудинкових територій під багатоквартирними будинками з метою покращення адміністрування плати за землю та створення ОСББ;

- вирішити питання щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності.

4.У сфері житлово-комунального господарства:

- з метою приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня законодавчо визначити відповідальність Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринку комунальних послуг, за несвоєчасне встановлення тарифів у сфері водопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення у випадках змін на складові, відповідних звернень комунальних підприємств. Рекомендувати Національній комісії встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги у розмірах, що не відповідають фактичній собівартості, лише у разі передбачення відповідної компенсації у Державному бюджеті;

- замість субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення перейти до виділення коштів з державного бюджету напряму енергетичним компаніям, які постачають природний газ та електроенергію для утримання на певному рівні цін на енергоносії протягом періоду, на який затверджений тариф на житлово-комунальні послуги;

- зменшити податковий тягар на комунальні підприємства, звільнивши від оподаткування суми, отримані цими підприємствами в рахунок відшкодування державою різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню;

- фінансувати в повному обсязі державні програми, що стосуються розвитку житлово-комунальної інфраструктури країни;

 - забезпечити в повному обсязі і своєчасно фінансування компенсацій місцевим бюджетам перевезення пільгових категорій громадянз поступовим переходом на надання державної адресної допомоги;

-         звільнити комунальні підприємства водопостачання малих міст, сіл та селищ від сплати коштів, пов’язаних з отримання спеціальних дозволів на видобуток підземних вод;

-         з метою стимулювання відповідальності власників житлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках за утримання майна спільного користування (ліфти, підвали, горища, сходові клітки тощо), вирішити питання зазначення у свідоцтвах про право власності на житло інформації про їх частку в такому спільному майні багатоквартирного будинку;

-         розробити державну програму закупівлі техніки для комунальних підприємств;

-         розробити типові проекти сміттєпереробних заводів для різних категорій міст;

-         з метою здешевлення капітального ремонту житлового фонду (покрівля, ліфтове господарство), інженерних мереж тощо скасувати обов’язковість проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації для таких робіт, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

-         запровадити систему спрощеного оподаткування для комунальних підприємств; звільнити підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, від сплати податку на додану вартість.

5.У сфері енергозабезпечення та енергозаощадження:

- провести списання заборгованості минулих років за спожитий природний газ та розпочати укладання угод на поставку газу в 2012 – 2013 роках;

- законодавчо передбачити можливість врахування в тарифах на комунальні послуги витрат на впровадження енергоощадних технологій та енергоефективного обладнання, враховуючи терміни окупності таких проектів;

-         зобов’язати НАК «Нафтогаз України» доводити ліміти на газ для підприємств теплокомуненерго у чітко визначений термін. ДК «Газ України» заключати договори на постачання природного газу тільки на основі типового договору згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1087;

-         з метою прискорення реалізації проектів енергозаощадження в містах повернути Державному агентству енергоефективності та енергозбереження України статус розпорядника коштів І рівня.

6. У сфері правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування:

- відмежувати частину корупційних правопорушень з незначною суспільною шкідливістю, санкції за які не передбачатимуть обов’язкового звільнення правопорушника за разовий випадок;

- запровадити проведення спеціальних перевірок не до призначення (обрання) особи на посаду в орган місцевого самоврядування, а після нього; негативні висновки повинні слугувати підставою для звільнення з посади та притягнення особи у відповідних випадках до адміністративної або кримінальної відповідальності, а не для відмови у призначенні (обранні) на посаду;

- встановити для оприлюднення проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування строк не менше 10 робочих днів, а для індивідуально-правих актів не менше 2 робочих днів.

7.Окремо у сфері нормативно-правового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування:

- створити Міжвідомчу робочу групу з доопрацювання законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування» за участі заінтересованих центральних органів виконавчої влади, а також всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Забезпечити повторне внесення законопроекту лише після його погодження цими асоціаціями.

- забезпечити одночасність набрання чинності Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з набранням чинності Законом України «Про державну службу», включно з положеннями які стосуються умов оплати праці службовців органів місцевого самоврядування та їх соціальних гарантій.

 

Сподіваємося на розуміння та підтримку в питаннях вирішення зазначених проблем.

 

 

Прийнято Ювілейними Загальними Зборами

Асоціації міст України,

м. Київ, 27 вересня 2012 року

Всі новини