Проект «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» (ДІАЛОГ)

Версія для друкуВерсія для друку

Проект фінансує Агентство США з міжнародного розвитку.

Виконавець – Асоціація міст України.

Мета проекту ДІАЛОГ -  прискорення процесу децентралізації в Україні. Проект створить та розширюватиме сприятливе середовище для проведення реформ системи місцевого самоврядування і забезпечить широку підтримку процесу децентралізації з боку публічних службовців, організацій громадянського суспільства, широкого загалу.

Реалізація проекту ДІАЛОГ призведе до виконання наступних завдань:

  • Створення сприятливого правового поля для ефективного та прозорого місцевого самоврядування.
  • Проведення ефективного політичного діалогу органів місцевого самоврядування з їх партнерами на національному і регіональному рівнях.
  • Збільшення громадської підтримки реформ системи місцевого самоврядування.
  • Підвищення рівня правової культури та ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. 

На місцевому рівні ДІАЛОГ працюватиме з 600 громадами-членами АМУ. На регіональному рівні проект співпрацюватиме з обласними державними адміністраціями та обласними радами. На національному рівні ДІАЛОГ працюватиме з парламентом та урядом України, особливу увагу приділяючи двом профільним міністерствам: Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерству фінансів України. Крім того, проект налагодить та розвиватиме партнерські відносини з національними і регіональними засобами масової інформації. ДІАЛОГ тісно співпрацюватиме з іншими програмами, які фінансуються USAID, та іншими донорськими проектами в сфері місцевого самоврядування.

Для досягнення мети та завдань проект реалізовуватиметься в чотирьох компонентах:

  • Правове поле: ДІАЛОГ розроблятиме та лобіюватиме прийняття законодавства, орієнтованого на забезпечення проведення галузевих реформ та децентралізації. Ця діяльність базуватиметься на потребах органів місцевого самоврядування та здійснюватиметься за безпосередньої участі службовців органів місцевого самоврядування. Проект здійснюватиме експертизу розробленого законодавства на предмет відповідності принципам Європейської Хартії місцевого самоврядування.  
  • Політичний діалог: ДІАЛОГ створить та запровадить інструменти проведення ефективного політичного діалогу між органами місцевого самоврядування та органами державної влади, метою якого є формування спільного бачення потрібних реформ. На національному рівні  проект створить можливості для регулярного спілкування службовців органів місцевого самоврядування з керівництвом профільних міністерств, комітетів Верховної Ради України та участі у роботі консультативних і дорадчих органів, створених при центральних органах виконавчої влади. На регіональному рівні проект створить в 25 областях України регіональні дорадчі ради, які стануть місцем обговорення та вирішення представниками громад-членів АМУ, обласних державних адміністрацій, обласних рад нагальних для областей проблем.
  • Громадська підтримка реформ: ДІАЛОГ суттєво розширить просвітницьку та комунікаційну діяльність Асоціації, готуватиме і поширюватиме експертні матеріали та меседжі для цільових аудиторій: муніципальних і державних службовців, організацій, які підтримують розвиток місцевого самоврядування, ЗМІ, громадськості. Завдяки розширенню, фокусуванню на цільові групи та інтегруванню комунікаційних програм у повсякденну діяльність АМУ, ДІАЛОГ заручиться підтримкою як знизу, так і зверху, що забезпечить політичну волю для здійснення реформ, якої зараз бракує. 
  • Правова допомога та захист: ДІАЛОГ надаватиме службовцям органів місцевого самоврядування професійні консультації та запровадить інструменти для підвищення їх кваліфікації. Проект відстежуватиме та оприлюднюватиме випадки переслідування службовців органів місцевого самоврядування, надаватиме якісні правозахисні послуги.

 

Звіт за реалізаію Проекту ДІАЛОГ  українською (завантажити) та англійською  (завантажити) мовами