Програма розвитку державно-приватного партнерства

Версія для друкуВерсія для друку

Програма розвитку державно-приватного партнерства (Public Private Partnership Development Program (P3DP)) фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

 

Програма розвитку державно-приватного партнерства допомагає створити в Україні середовище, сприятливе для державно-приватного партнерства (ДПП) за допомогою п’яти взаємопов’язаних завдань:

 1. Вдосконалення законодавства для створення правового середовища, що складається із законів та підзаконних актів, які сприяють впровадженню ДПП.
 2. Підтримка діяльності національного уповноваженого органу з ДПП у наданні ним допомоги місцевим органам влади та центральним органам виконавчої влади, які прагнуть підвищити ефективність та якість надання комунальних послуг і покращення інфраструктури  через залучення приватного партнера.
 3. Навчання та інформування у  пілотних містах Програми розвитку ДПП, які бажають підготувати та реалізувати проекти ДПП, за допомогою семінарів, конференцій та навчальних поїздок. Крім того, організовуються програми просвіти, які інформують громадськість про переваги участі приватних компаній у наданні комунальних послуг та обслуговування інфраструктури.
 4. Впровадження пілотних проектів ДПП в ключових секторах шляхом надання допомоги пілотним містам на всіх етапах підготовки проекту: від концепції до представлення пілотних проектів на ринку через прозорий та конкурентний конкурс. Отриманий практичний досвід слугуватиме подальшому удосконаленню середовища та процесів для використання ДПП в Україні.
 5. Запобігання глобальним змінам клімату та сприяння розвитку чистої енергетики є наскрізним завданням, яке зачіпає всі 4 вищенаведені цілі. Програма розвитку ДПП інтегрує питання змін клімату в усі види своєї програмної діяльності на національному та місцевому рівнях.
 
Державно-приватне партнерство –  це засноване на довгостроковому договорі співробітництво між організацією публічного сектору (наприклад, органом місцевого самоврядування чи центральним органом виконавчої влади) та приватною компанією чи підприємцем щодо надання державних послуг та покращення інфраструктури. Акцент ставиться на наданні  якісних послуг, у той час як, створені протягом дії договору ДПП активи, з моменту його закінчення передаються у власність державного чи муніципального партнера.
 
Плани та досягнення Програми розвитку державно-приватного партнерства
 
Створення законодавчого середовища, що стимулює розвиток ДПП:
 • Підтримка розробки Стратегії розвитку ДПП та Плану дій її впровадження.
 • Внесок до законодавчого та регуляторного реформування щодо ДПП шляхом активного співробітництва з  Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та інших органів виконавчої влади.
Підтримка національного уповноваженого органу з ДПП  
(Міністерства економічного розвитку та торгівлі України):
 • Допомога у розробці Методології аналізу ефективності здійснення ДПП, затвердженої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України для оцінки та схвалення проектів ДПП в Україні.
 • Розбудова внутрішнього потенціалу кадрового складу відповідних органів через відповідні програми навчання.
 • Надання консультацій з питань визначення функцій та методів управління національним уповноваженим органом з ДПП.
 • Визначення вимог і стандартів для техніко-економічного обґрунтування проектів  та підготовки та супроводу угод ДПП.
 • Ознайомлення співробітників центральних органів виконавчої влади з кращою міжнародною практикою ДПП шляхом проведення міжнародних навчальних поїздок.
Навчання та інформування:
 • Проведення навчальних семінарів у пілотних містах Програми розвитку ДПП для більше, ніж 200 представників центральних та місцевих органів влади, приватних компаній і неурядових організацій, які отримали навички, необхідні для розробки економічно, політично і соціально обґрунтованих проектів ДПП.
 • Організовано форуми з ДПП для очільників місцевих органів влади та лідерів ринку.
 • Організовано дві міжнародні та одну місцеву навчальну поїздку для представників місцевих органів влади з метою вивчення міжнародного та українського досвіду ДПП.
 • Організовано медіа-тур з метою ознайомлення представників ЗМІ з особливостями висвітлення ДПП у їх професійній діяльності.
 • Надано підтримку пілотним містам щодо програм поінформованості громадськості про переваги залучення приватного партнера до постачання інфраструктурних та комунальних послуг.
Впровадження пілотних проектів ДПП
 • Визначено десять пілотних проектів з потенціалом до залучення  приватних партнерів до надання державних послуг у таких сферах як охорона здоров’я, управління закладами освіти, поводження з твердими побутовими відходами, енергоефективність, утримання міських парків та ін.
 • Разом з представниками місцевих органів влади у пілотних містах розроблено плани впровадження ДПП, включаючи підготовку концепцій та фінансових моделей.
 • Підготовка техніко-економічних обґрунтувань, проектів конкурсу та технічної документації для укладення угод.
 • Проведення зустрічей з потенційними інвесторами та операторами.
 • Забезпечення конкурентної конкурсної процедури для вибору приватного партнера.
Запобігання глобальним змінам клімату та сприяння розвитку чистої енергетики
 • Включення складової зміни клімату до документів, що розробляються за підтримки Програми розвитку ДПП.
 • Обрахунок прогнозованих скорочень викидів парникових газів у пілотних проектах ДПП.
 • Проведення навчальних семінарів, що акцентують на необхідності врахування заходів щодо запобігання змінам клімату до процесу прийняття рішень.
У рамках обміну знаннями, Програма розвитку ДПП підготувала й опублікувала звіти, які аналізують специфіку українських умов і надають рекомендації щодо створення сприятливих умов для ДПП в Україні, а саме:
 • Діагностичний огляд українського законодавства про державно-приватне партнерство.
 • Проблеми законодавчого регулювання у сфері державно-приватного партнерства.
 • Державно-приватне партнерство та регулювання тарифів у секторах водопостачання, водовідведення та централізованого опалення.
 • Методологія проведення оцінки ефективності проекту ДПП.
 • Базове дослідження поінформованості та обізнаності населення України щодо державно-приватного партнерства.
Для отримання копії цих документів, будь-ласка, звертайтеся за адресою, наведеною нижче.
 
Програма розвитку державно-приватного партнерства USAID
БЦ «Горизонт», вул. Шовковична 42-44, 11 поверх, офіс 11-Д, Київ, 01601
 Тел: +38 044 234 3525
OMaslyukivska@FHI360.org
 

 

Асоціація міст України (АМУ) є партнером у реалізації завдань Програми розвитку державно-приватного партнерства (P3DP ). Угодою співпраці між P3DP  та АМУ передбачено організація Карпатського бізнес саміту щодо питань ДПП, проведення дня ДПП в рамках щорічного Муніципального форуму та інші події. Матеріали співпраці будуть публікуватися на цій сторінці.

 

Координатор від АМУ:

Тетяна Барикіна, координатор проектних заходів Програми розвитку ДПП

тел.: +38 044 486-28-78

t_barykina@auc.org.ua

 


Інформація про конференцію «Сприяння реалізації механізму ДПП в Україні»  ()        аааа     ааааррр    вв    прпрпррпрп   

 (20.11.11) та презентації доступні за посиланням


Підсумки Першого Форуму державно-приватного партнерства в Україні, який відбувся у Львові 26-27 квітня 2012 року


Підсумки Дня державно-приватного партнерства, що відбувся 13 липня 2012 року на VIII Українському муніципальному Форумі у м. Ялта


Семінар з державно-приватного партнерства, 12 червня 2013 року, м.Ялта


«Досвід залучення бізнесу до надання комунальних послуг та модернізації об’єктів інфраструктури», кращі практики місцевого самоврядування, збірка 26, 2013 рік.

Видання здійснене Асоціацією міст України в рамках співпраці з Програмою розвитку державно-приватного партнерства USAID, яка реалізується FHIDevelopment360 LLC.

У виданні представлено досвід українських міст у залученні бізнесу до надання комунальнихпослуг та модернізації об’єктів інфраструктури в Україні. Кожний розділ супроводжується закордонним прикладом.

Вступна частина збірки та зарубіжні матеріали підготовлені Програмою розвитку державно-приватного партнерства USAID.