Реформу медичного обслуговування, її законодавче і нормативне забезпечення