Міністерством культури та туризму розроблено проекти нормативно-правових актів