Головні проблеми місцевого самоврядування, що потребують вирішення на державному рівні в 2013 році та заходи, необхідні для їх вирішення