12.10.2012
Пропозиції Асоціації міст України до Національного плану дій на 2013 рік
Версія для друкуВерсія для друку

Асоціація міст України  направила до Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України пропозиції для включення до Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ Президента України в частині зміцнення місцевих бюджетів та реформування міжбюджетних відносин.

АМУ пропонує:

1. Здійснити реформу місцевого самоврядування з врахуванням Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, схваленої Правлінням Асоціації міст 1 березня 2011 року, яка розсилалася до всіх вищих органів державної влади.

2. Передбачити перегляд системи оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування шляхом встановлення посадового окладу спеціаліста найнижчої категорії на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати із збереженням співвідношень у посадових окладах спеціалістів більш високої категорії та керівників.

3. Удосконалити механізм розрахунку та забезпечення видатків на виконання делегованих повноважень, шляхом: упорядкування переліку видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих та власних повноважень; перегляду системи фінансування делегованих повноважень в частині розробки та запровадження державних соціальних стандартів по кожному із повноважень з урахуванням особливостей поточної демографічної, соціально-економічної та фінансової ситуації; проведення інвентаризації всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі, штатних нормативів, навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, скасувати необхідність обов’язкового дотримання цих нормативів при відсутності достатніх фінансових ресурсів.

4. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, яким передбачити:

- здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів, що корелюються з галузевими стандартами надання суспільних послуг та фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості;

- визначення джерелом фінансування управлінь праці і соціального захисту населення, відділів ведення Державного реєстру виборців, управлінь державної реєстрації кошти державного бюджету;

- вирішити питання усунення неузгодженості статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України щодо здійснення фінансування видатків на позашкільну освіту тавіднесення всіх видатків на позашкільну освіту до видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- виключення із складу видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, програм і заходів, що належать до загальнодержавних повноважень і визначені у статтях 87-90 Бюджетного кодексу України;

- збільшення нормативу відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування;

-  удосконалення вимог щодо здійснення місцевих запозичень (зняття обмежень по чисельності населення міст);

- включення витрат на утримання зоопарків комунальної форми власності до видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- зарахування до місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств (крім державної та комунальної власності) в обсязі від 10% до 25%.

5. Удосконалити систему фінансування з Державного бюджету України заходів Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки.

6. Забезпечити спрощення процедури казначейського обслуговування органів місцевого самоврядування та порядку реєстрації фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби, зокрема шляхом доведення терміну проходження платіжних документів розпорядників коштів після їх перевірки до нормативних термінів, встановлених в системі банківського обслуговування клієнтів.. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, яким передбачити розподіл єдиного казначейського рахунку на два рахунки з метою окремого обліку та використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.

7. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачити:

- розширення переліку місцевих податків та зборів;

- оподаткування податком на нерухоме майно всього майна, розташованого на території відповідних місцевих рад;

- віднесення плати за землю до місцевих податків;

- надання можливості органам місцевого самоврядування регулювати ставки місцевих податків і зборів;

- визначення ставок місцевих податків і зборів в залежності від розміру мінімальної заробітної плати.

8. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект, яким передбачити здійснення монетизації пільг та перехід на адресну грошову допомогу громадянам пільгових категорій з урахуванням їх майнового стану.

9. Провести списання заборгованості за середньостроковими позиками, які надавалися місцевим бюджетам в минулих роках. Необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими вилучити поняття середньострокова позика і передбачити надання з державного бюджету додаткової дотації на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний  бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

10. Внести зміни до законодавства якими передбачити, що в безспірному порядку після затвердження місцевою радою нормативної грошової оцінки землі в населеному пункті вона автоматично застосовується для всіх договорів по оренді землі незалежно від того коли вони були укладені.

11. Внести зміни до Податкового кодексу України, запровадивши плату за землю на рівні орендної плати для землекористувачів – власників розташованого на земельних ділянках нерухомого майна, що не мають належно оформленого права на землю, а також для землекористувачів, які мають земельні ділянки в постійному користуванні, та використовують їх для провадження господарської діяльності.

12.   Запровадити систему спрощеного оподаткування для комунальних підприємств, а також звільнити підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, від сплати податку на додану вартість.

13. Зменшити податковий тягар на комунальні підприємства, звільнивши від оподаткування суми, отримані цими підприємствами в рахунок відшкодування державою різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

14. З метою приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня законодавчо визначити відповідальність Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринку комунальних послуг, за несвоєчасне встановлення тарифів у сфері водопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення у випадках змін на складові, відповідних звернень комунальних підприємств. Рекомендувати Національній комісії встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги у розмірах, що не відповідають фактичній собівартості, лише у разі передбачення відповідної компенсації у Державному бюджеті.

15. З метою вжиття оперативних заходів щодо виявлення, зупинення, запобігання порушенням у сфері містобудування розглянути питання щодо повернення сільським, селищним, міським радам функції щодо проектування об’єктів та здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (видача дозволів на початок будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, недопущення самовільної забудови).

 

Підготовлено Аналітичним центром

Асоціації міст України

 

 

 

Всі новини